Mẹ về sữa nhiều: Con khóc – mẹ đau. Phải làm gì?

Trong vài tuần đầu tiên khi cho con bú, dù sữa mẹ về quá nhiều thì đó cũng là điều bình thường. Nếu mẹ có nguồn cung vượt quá cầu, lượng cung dồi dào này vẫn tiếp tục diễn ra sau những tuần đầu tiên đó thì tức là có một số vấn đề mà